Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w raz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście zapraszają wszystkich wychowanków pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych wraz z biologicznymi dziećmi, kandydatów na opiekunów zastępczych wraz z biologicznymi dziećmi z terenu powiatu olsztyńskiego oraz dzieci uczęszczające na świetlicę wychowawczą MOPS w Dobrym Mieście wraz z rodzicami do udziału w konkursie pn.: „Eko Choinka”.

Przygotujcie przestrzenną Eko Choinkę w dowolnej technice, wykorzystując materiały wtórne (np. butelki, nakrętki, kartony) i/lub materiały pochodzenia naturalnego (np. szyszki, orzechy, suchy makaron) i dostarczcie ją na Świąteczne Warsztaty Integracyjne, które odbędą się 9 grudnia 2023 r. w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej MOPS Dobre Miasto, ul. Górna 24.

Przygotowane Eko Choinki oceni Jury powołane przez organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas w/w Warsztatów. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz na witrynie portalu facebook.

Czekają na Was atrakcyjne nagrody!

Szczegóły dotyczące konkursu

Zgoda nr 1 wraz z RODO

Zgoda nr 2 wraz z RODO

Zgoda nr 3 wraz z RODO