Nagroda specjalna zespołowa Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  Marleny Maląg za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku, a w szczególności za deinstytucjonalizację pieczy zastępczej w powiecie olsztyńskim wraz z promocją idei rodzicielstwa zastępczego 18.11.2021 r.

 

Wyróżnienie za projekt pn. „Profesja z misją w Powiecie Olsztyńskim: deinstytucjonalizacja start młodzieży z pieczy w dorosłość oraz kampania rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach drugiej edycji konkursu Innowacyjny Samorząd najlepsze projekty 15.04.2021 r.

 

Nagroda zespołowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i  integracji społecznej 19.11.2015 r.

 

Rodzina zastępcza – podejmij wyzwanie 15.05.2014 r.

 

Powiat Olsztyński Nominowany do Nagrody Pary Prezydenckiej w Konkursie dla Samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny” w kategorii Rodziny wielodzietne wartością dla wspólnoty lokalnej 15.05.2014 r.

 

Nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Społecznej Anny Kalaty w uznaniu osiągnięć w dziedzinie pomocy społecznej dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Arkadiusza Patureja 20.11.2006 r.

 

List gratulacyjny Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera za nowatorskie, niekonwencjonalne metody pracy w dziedzinie pomocy społecznej dla Arkadiusza Patureja – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie i Teresy Kacperskiej – dyrektora Domu dla Dzieci „Keja”  21.11.2002 r.

 

Wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Arkadiusza Patureja 19.11.2002 r.