Zespół Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

Zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: Jolanta Guszczanowska

Adres: ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztynek

Telefon: 089 519-26-13

Poczta e-mail: ipz.pcpr@powiat-olsztynski.pl

 

Dom dla Dzieci „Keja” w Biskupcu

Adres: Aleja Broni 1C/30, 11-300 Biskupiec

Telefon: 089 715-22-29

 

Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach

Adres: Gryźliny, ul. Krótka 2, 11-034 Stawiguda

Telefon: 089 519-18-24

 

Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku

Adres: ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztynek

Telefon: 089 519-26-13

 

Dom dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku

Adres: ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztynek

Telefon: 089 519-26-13