aktywny samorząd

Program „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest Realizatorem programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków PFRON, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2024  roku obejmuje następujące formy wsparcia:

MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu,
   • Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   • Zadanie 1,3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   • Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   • Zadanie 1:  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
   • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości
   • Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole wyższej , szkole policealnej lub kolegium.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Powiatu Olsztyńskiego.

     Wnioski o dofinansowanie można składać:

 1. w formie elektronicznej w systemie SOW
 2. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5 (pok.119) lub za pośrednictwem poczty. (Formularze wniosków)

Terminy składania wniosków:

w ramach Modułu I: w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

– w ramach Modułu II :

w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r. (nabór dotyczy roku akademickiego 2023/2024)

w okresie od dnia 2 września 2024 r. do 10 października 2024 r. (nabór dotyczy roku akademickiego 2024/2025).

 

Dodatkowe informacje pod nr. telefonu  89-523-28-09

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie , Plac Bema 5

lub można je pobrać ze strony internetowej: www.pcpr-powiatolsztynski.pl