Program rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2021 – 2023

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Załączniki do Regulaminu ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Sprawozdanie z działalności za 2018

Program rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018 – 2020

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016 – 2025

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2017

Sprawozdanie z działalności za 2017

Program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016 – 2020

Program rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015 – 2017

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016

Sprawozdanie z działalności za 2016

Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016 – 2025

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2015

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2014

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2013

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2012

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2011