Stanowisko ds. domów pomocy społecznej
Osoba prowadząca:

Regina Solecka – tel. (89) 544 38 06


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie załatwia sprawy dotyczące umieszczenia w następujących Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Olsztyński:

Dom Pomocy Społecznej w Barczewie: przeznaczony dla 146 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych;

Dom Pomocy Społecznej w Barczewie:
Ignacego Kraszewskiego 17,
11-010 Barczewo

tel.: 89 514 85 74, 89 514 84 21

Więcej informacji na temat Domu Pomocy Społecznej w Barczewie znajduje się na stronie internetowej placówki: http://dpsbarczewo.pl

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach: przeznaczony dla 94 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn);

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach:
Grazymy 1,
11-036 Gietrzwałd

tel.: 89 513 14 61

Więcej informacji na temat Domu Pomocy Społecznej w Grazymach znajduje się na stronie internetowej placówki: http://dpsgrazymy.pl

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach: przeznaczony dla 145 osób, w tym dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach:
Michała Kajki 49,
11-320 Jeziorany

tel.: 89 718 16 64, 89 718 13 65

Więcej informacji na temat Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach znajduje się na stronie internetowej placówki: http://dpsjeziorany.pl

Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie z Filią w Dobrym Mieście: z łączną liczbą 70 miejsc dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych (w tym 54 miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie i 16 miejsc w Filii w Dobrym Mieście);

Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie:
Lipowa 9,
11-042 Jonkowo

tel.: 89 512 91 26

Filia w Dobrym Mieście:
Łużycka 73,
11-040 Dobre Miasto

tel.: 89 616 14 85, 89 616 14 14

Więcej informacji na temat Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie znajduje się na stronie internetowej placówki: http://dpsjonkowo.pl

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku: przeznaczony dla 194 osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku:
Park 5, 11-015 Olsztynek

tel.: 89 519 50 20

Więcej informacji na temat Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku  znajduje się na stronie internetowej placówki: http://dpszacisze.pl

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2022 roku:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Barczewie:

– w okresie od 1 lutego do 31 marca 2022 r. – 4 528 zł (Obwieszczenie Nr 1/2022 Starosty Olsztyńskiego z 21 stycznia 2022 r., opublikowane 24 stycznia 2022 r.),

– od dnia od 1 kwietnia 2022 r. 4 554 zł (Obwieszczenie Nr 3/2022 Starosty Olsztyńskiego z 15 marca 2022 r., opublikowane 16 marca 2022 r.) 

 1. Dom Pomocy Społecznej w Grazymach:

– w okresie od 1 lutego do 31 marca 2022 r. – 4 828 zł (Obwieszczenie Nr 1/2022 Starosty Olsztyńskiego z 21 stycznia 2022 r., opublikowane 24 stycznia 2022 r.),

– od dnia od 1 kwietnia 2022 r. 4 928 (Obwieszczenie Nr 3/2022 Starosty Olsztyńskiego z 15 marca 2022 r., opublikowane 16 marca 2022 r.) 

 1. Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach:

– w okresie od 1 lutego do 31 marca 2022 r. – 4 424 (Obwieszczenie Nr 1/2022 Starosty Olsztyńskiego z 21 stycznia 2022 r., opublikowane 24 stycznia 2022 r.),

– od dnia od 1 kwietnia 2022 r. – 4 453 (Obwieszczenie Nr 3/2022 Starosty Olsztyńskiego z 15 marca 2022 r., opublikowane 16 marca 2022 r.) 

 1. Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie:

– od dnia 1 lutego 2022 r. 4 668 (Obwieszczenie Nr 1/2022 Starosty Olsztyńskiego z 21 stycznia 2022 r., opublikowane 24 stycznia 2022 r.) 

 1. Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku:

– w okresie od 1 lutego do 31 marca 2022 r. – 4 221 (Obwieszczenie Nr 1/2022 Starosty Olsztyńskiego z 21 stycznia 2022 r., opublikowane 24 stycznia 2022 r.),

– od dnia od 1 kwietnia 2022 r. – 4 251 (Obwieszczenie Nr 3/2022 Starosty Olsztyńskiego z 15 marca 2022 r., opublikowane 16 marca 2022 r.)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w ramach prowadzenia spraw z zakresu domów pomocy społecznej podejmuje następujące czynności:

  • rozpatruje wnioski ośrodków pomocy społecznej w sprawie skierowania do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej,
  • prowadzi ewidencję osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej,
  • wydaje decyzje administracyjne o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
  • wydaje decyzje administracyjne uchylające decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
  • wydaje decyzje administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób przebywających w w/w domach na podstawie przepisów owiązujących przed dniem 01.01.2004 roku,
  • wydaje decyzje administracyjne w sprawie skierowania (przeniesienia) do innych domów pomocy społecznej, mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Olsztyński na podstawie przepisów owiązujących przed dniem 01.01.2004 roku.