WAŻNA INFORMACJA

UWAGA Od dnia 10 maja 2019 r. treści zamówień publicznych publikowane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://pcpr_olsztyn.bip.gov.pl/ lub prawa górna zakładka na stronie głównej.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania A i U1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty: Zamawiający unieważnił postępowanie w części I zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu […]

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert A i U1

  Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do upływu terminu […]

Czytaj dalej

Przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy nr 2014/24/UE o kodach CPV: 80570000-0,80500000-9,80530000-8,80580000-3. Przedmiotem zamówienia jest […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania A i U1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty: Zamawiający unieważnił postępowanie w części I zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania A i U2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty: W części I zamówienia oferta nr 2 złożona przez EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13, 10-059 Olsztyn.Wybrana […]

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert A i U1

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do upływu terminu składania […]

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert A i U2

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” informuje, że do […]

Czytaj dalej

Wyjaśnienie treści przetargu z dnia 07.03.2019 r. – dotyczy projektu „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawców:   Pytanie 1: Czy akceptują Państwo realizację szkolenia metodą e-learningową. Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza realizacji szkolenia metodą e-learningową.

Czytaj dalej

Przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy nr 2014/24/UE o kodach CPV 80570000-0, 80500000-9,80530000-8,80533200-1,80580000-3. Przedmiotem zamówienia […]

Czytaj dalej