W siedzibie przy ul. Bałtyckiej 65 uzyskacie Państwo informacje dotyczące:

– spraw z zakresu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

– usamodzielnionych wychowanków,

– wszelkich kwestii związanych z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

W siedzibie przy Placu Bema 5 uzyskacie Państwo informacje dotyczące:

– spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności,

– spraw z zakresu rehabilitacji społecznej.