Warsztat Terapii Zajęciowej w Biskupcu funkcjonuje od 01.07.2000 r., prowadzony jest przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biskupcu.

Dane kontaktowe:

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Gdańska 1

11-300 Biskupiec

tel. kontaktowy : 89 715 42 01 , tel/fax: 89 676 42 01

strona internetowa: www.psonibiskupiec.pl

e-mail: kontakt@psonibiskupiec.pl, 

wtz@psonibiskupiec.pl

 

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biskupcu są dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Z terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej korzysta 49 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Biskupiec i okolic.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa odbywa się w pracowniach:

  1. Pracownia komputerowa

W pracowni komputerowej uczestnicy nabywają podstawową wiedzę z zakresu praktycznego i bezpiecznego wykorzystania z komputera i Internetu w życiu codziennym oraz nabywają podstawowe umiejętności prac biurowych.

W pracowni wykonywane są m.in.. projekty plakatów, ulotek, kartki okolicznościowe, zaproszenia, wizytówki, kalendarze, dyplomy, foldery, etykiety informacyjne. Uczestnicy tworzą prezentacje, filmy i pokazy multimedialne. Celem zajęć w pracowni komputerowej jest opanowanie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w wybranych programach komputerowych. Uczestnicy zajęć wykonują zadania w zależności od indywidualnych możliwości i stopnia zainteresowania. 

  1. Pracownia gospodarstwa domowego

W pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy uczą się obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, samodzielnego przygotowania posiłków, planowania i dokonywania zakupów, posługiwania się środkami płatniczymi, czynności porządkowych, a ponadto zaradności oraz innych umiejętności praktycznych i przydatnych w codziennym życiu, oraz niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

  1. Pracownia ceramiczna

W pracowni ceramicznej uczestnicy tworzą wyroby o charakterze dekoracyjnym, jak i użytkowym. Osoby niepełnosprawne uczestniczą  w całościowym procesie  wytwórczym ceramiki nabywając świadomość  i umiejętności na poszczególnych etapach pracy w glinie. Realizują zadania projektowe, przygotowują materiały do pracy, wyrabiają masę  ceramiczną, lepią ręcznie  posługując się różnymi technikami, uczestniczą w szkliwieniu wypalonych  wstępnie wyrobów. Rozwijają swoje zainteresowania i samodzielność  realizując własne pomysły.

  1. Pracownia stolarsko-ślusarska

W pracowni stolarsko-ślusarskiej uczestnicy nabywają podstawowych umiejętności z zakresu obróbki drewna i metalu, posługiwania się maszynami i narzędziami potrzebnymi do pracy w drewnie i metalu. Uczą się takich czynności jak: szlifowanie, heblowanie, lakierowanie, bejcowanie, wycinanie różnych elementów z drewna, a także łączenie ich za pomocą gwoździ, kleju, śrub. Poza pracą w drewnie uczestnicy nabywają również umiejętności, potrzebne   w pracy  ślusarza, czyli: cięcie za pomocą piłki do metalu, wyginanie metalu, szlifowanie różnych elementów za pomocą pilnika i obróbka metalu. Wykonują artykuły dekoracyjne z drewna i metalu oraz zajmują się  renowacją mebli.

  1. Pracownia plastyczna

W pracowni plastycznej uczestnicy  odkrywają i rozwijają swoje zdolności plastyczne i manualne. Proponowane techniki plastyczne dostosowane są do zainteresowań i możliwości uczestników m.in. rysunek ołówkiem, kredkami ołówkowymi, kredkami świecowymi, pastelami suchymi i olejnymi, malarstwo farbami akrylowymi i plakatowymi oraz techniki plastyczne takie jak frotaż, kolaż, czy decoupage. Uczestnicy tworzą obrazy, kartki okolicznościowe, elementy dekoracyjne.

  1. Pracownia krawiecko-dziewiarska

W pracowni krawiecko-dziewiarskiej uczestnicy nabywają, utrwalają i rozwijają umiejętności z zakresu posługiwania się narzędziami i przyborami krawieckimi i dziewiarskimi. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość nauki szycia ręcznego, maszynowego, prucia i zwijania włóczki, szydełkowania, dobierania odpowiednich tkanin i pasmanterii, wykonywania prostych form i wykrojów z papieru i tkaniny oraz szydełkowania.

  1. Pracownia umiejętności społecznych

Pracownia umiejętności społecznych kształtuje rozwój społeczny, który pozwala na poprawne funkcjonowanie w życiu społecznym. Prowadzone są tu działania pozwalające na wzrost samoświadomości, zaradności, asertywności oraz  rozwijanie  umiejętności radzenia sobie z emocjami, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kształtowania poczucia własnej wartości i odpowiedzialności. Prowadzony jest trening ekonomiczny mający na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania pieniędzy i planowania wydatków oraz dokonywania w sklepie wyborów adekwatnych do swoich możliwości i zasobów finansowych. Podczas zajęć uczestnicy podtrzymują umiejętności pisania i czytania, nabywają umiejętności wyrabiania nawyków dbania o swój wygląd zewnętrzny oraz higienę osobistą. Zajmują się również wykonywaniem różnorodnych prac techniczno-artystycznych m.in. kartki świąteczne i okolicznościowe oraz ozdoby świąteczne i całoroczne.

  1. Pracownia rękodzieła

W pracowni  rękodzieła uczestnicy rozwijają gusta artystyczne, inspirowane twórczością ludową oraz zainteresowania wynikające z ich pasji. Uczestnicy rozwijają  wyobraźnie  oraz kreatywność. Uczą się posługiwania  różnymi  narzędziami do szycia ręcznego, szydełkowania, wyszywania, malowania. Wykonują m.in. różne aplikacje, poduszki, patchworki, malują obrazy, ozdoby  okolicznościowe.

  1. Pracownia ogrodniczo-porządkowa

W pracowni ogrodniczo-porządkowej uczestnicy rozwijają zainteresowania przyrodnicze  w pracowni, wykonują prace manualne z wykorzystaniem materiałów takich jak: doniczki, skrzynki,  etykiety do ziół, stroiki okolicznościowe. Przygotowują sadzonki, pikują rośliny, nawadniają. Uczą się zasad uprawy warzyw, ziół, kwiatów, drzewek owocowych. Uczestnicy dbają o zieleń w pomieszczeniach warsztatu oraz wokół  placówki. Uczą się posługiwania  się narzędziami ogrodniczymi tj. grabie, szpadel, motyczka, sekator, kosiarka do trawy.

Zajęcia dodatkowe:

Rehabilitacja

Wszyscy uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej w sali ćwiczeń, która jest wyposażona w różnego rodzaju sprzęt i przyrządy rehabilitacyjne. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności stosowane są odpowiednie ćwiczenia, metody i techniki rehabilitacyjne.

Praktyki zawodowe:

Wszyscy uczestnicy biorą udział w praktykach zawodowych, dostosowanych do indywidualnych  możliwości każdej osoby.  Podczas praktyk zawodowych uczestnicy zdobywają doświadczenie zawodowe i nowe umiejętności, uczą się samodzielności w miejscu pracy. Rozwijają swoją odpowiedzialność i dojrzałość zawodową, mają okazję sprawdzić  się w realnych warunkach pracy. Rozwijają umiejętność funkcjonowania w roli pracownika i współpracownika. Uczestnicy warsztatu mają możliwość weryfikacji swoich marzeń i planów z rzeczywistymi możliwościami zawodowymi.

 

Zdjęcia: Piotr Bukowski