„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście funkcjonuje od 01.12.2004 r., prowadzony jest przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dobrym Mieście.

Dane kontaktowe:

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Garnizonowa 20

11-040 Dobre Miasto

tel. kontaktowy : 89 615 37 47 , tel/fax: 89 615 37 49

strona internetowa:  www.psoni.xip.pl

 

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście są dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Z terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej korzysta 50 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Dobre Miasto i okolic.

 Rehabilitacja społeczna i zawodowa odbywa się w pracowniach:

  1. Pracownia komputerowa

W pracowni komputerowej uczestnicy nabywają podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera w tym Internetu. W pracowni wykonywane są m.in. kartki okolicznościowe i zaproszenia, wizytówki i dyplomy.

Celem zajęć w pracowni komputerowej jest opanowanie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w wybranych programach komputerowych. Uczestnicy zajęć wykonują zadania w zależności od indywidualnych możliwości i stopnia zainteresowania. 

  1. Pracownia gospodarstwa domowego

W pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy uczą się m.in.: przygotowywać proste posiłki, obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ, posługiwać się narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi stosowanymi w gospodarstwie domowym. Poznają  różne artykuły spożywcze oraz zasady ich obróbki, wykorzystania i przechowywania.  Kładziony jest nacisk na prawidłowe  zachowanie się podczas spożywania posiłków, wyrabianie nawyków higienicznych i estetycznych podczas wykonywania czynności kulinarnych. Podstawą nauki jest również  planowanie i dokonywanie zakupów.

  1. Pracownia ceramiczna

W pracowni ceramicznej uczestnicy tworzą z gliny różnego rodzaju przedmioty użytkowe m.in. miski, doniczki, naczynia i figurki, jak również ozdoby np. anioły. Program pracowni jest niezwykle zróżnicowany tak, aby jego realizacja umożliwiała osiąganie przez uczestników postępów w zakresie: koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej oraz rozwijania wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego.

  1. Pracownia stolarsko-ślusarska

W pracowni stolarsko-ślusarskiej uczestnicy zapoznają się z obróbką drewna, uczą się wycinania w drewnie, szlifowania, lakierowania, wbijania gwoździ, wykonują ramki do obrazów. Zapoznają się z podstawowymi czynnościami technologicznymi. Uczą się samodzielnego wykonywania prostych prac stolarskich i ślusarskich np. świeczniki, ramki, anioły.

  1. Pracownia plastyczna

W pracowni plastycznej uczestnicy korzystają z materiałów takich jak: farby plakatowe, farby akrylowe, farby do ceramiki, farby do szkła,  kredki ołówkowe, pastele, bibuła, plastelina, modelina, kolorowe kamyki, a także z materiałów  naturalnych tj. szyszki, kasztany, żołędzie. W ramach zajęć wykonywane są  m.in. obrazy, stroiki, ozdoby świąteczne i kartki okolicznościowe.

  1. Pracownia krawiecko-hafciarska

W pracowni krawiecko-fafciarskiej uczestnicy przyswajają proste i bardziej skomplikowane umiejętności i poznają: przybory, narzędzia i urządzenia służące do wykonywania prac krawieckich i dziewiarskich np. nożyczki, igła, szydełko, druty, żelazko, maszyna do szycia, owerlok. Nabywają umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju tkanin, uczą się podstawowych ściegów szycia ręcznego oraz haftu oraz przyszywania guzików, koralików i perełek. W pracowni powstaje wiele praktycznych wyrobów m.in. poduszki, obrusy, bieżniki, serwetki świąteczne, fartuchy, torby.

  1. Pracownia życia codziennego

W pracowni życia codziennego uczestnicy uczą się oraz kształtują umiejętności życia codziennego. W tym zakresie mieści się nauka sprzątania, obsługa sprzętu AGD, nauka przygotowywania prostych posiłków. Podopieczni mają możliwość usprawniania czynności manualnych poprzez rysowanie, malowanie, wyklejanie, lepienie.

  1. Pracownia umiejętności społecznych

W pracowni umiejętności społecznych uczestnicy przygotowują się do pełnego, aktywnego, wartościowego i niezależnego uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez codzienne zadania kształtowana jest społeczna zaradność, samodzielność oraz umiejętność współżycia w grupie, uczestniczą systematycznie w treningu ekonomicznym podobnie jak w innych pracowniach. Wykonywane są również wszelkiego rodzaju wyroby artystyczne.

  1. Pracownia artystyczna

W pracowni artystycznej uczestnicy uczą się racjonalnego wykorzystania materiału i posługiwania się narzędziami. W pracowni stosowane są takie formy terapii jak: rysowanie kredkami i ołówkiem, malowanie na płycie i płótnie oraz drewnie, wydzieranki, mozaiki papierowe, praca z plasteliną oraz masą solną, wyklejanie kulkami z krepiny, collage.

  1. Pracownia technik użytecznych

W pracowni technik użytecznych uczestnicy uczą się łączenia różnych materiałów, doboru kolorów i projektowania wzorów. Dzięki różnorodności proponowanych technik każdy uczestnik może odnaleźć coś dla siebie. Zajęcia mobilizują do twórczego wysiłku, rozwijają wyobraźnię, uczą pracy zespołowej i odpowiedzialności za powierzone materiały i narzędzia.

Zajęcia dodatkowe:

 Muzykoteraperapia

W pracowni muzycznej zajęcia mają charakter grupowy i indywidualny. Pracownia muzykoterapii pobudza inwencję twórczą, fantazje, kształtuje umiejętność wszechstronnej obserwacji, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i słuchowej. W tym celu organizowane są zabawy ruchowe, ćwiczenia rytmiczne. Do terapii wykorzystywane są utwory muzyczne, piosenki, tańce, bajki. Nieodłącznym elementem muzykoterapii są treningi relaksacyjne.

Na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście działa grupa taneczna ,,Niepokorni” oraz zespół muzyczny ,,Bandadana”.

Rehabilitacja

Wszyscy uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej w sali ćwiczeń, która jest wyposażona w różnego rodzaju sprzęt i przyrządy rehabilitacyjne m.in. fizykoterapię, hydroterapię oraz sprzęt do rehabilitacji ruchowej np. rower, bieżnia, stoper, piłki, materace, ciężarki. Każdy z uczestników po uprzedniej konsultacji lekarskiej ma wystawioną kartę skierowania na ćwiczenia. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności stosowane są odpowiednie ćwiczenia, metody i techniki rehabilitacyjne.

Logopedia:

Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo. Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej to: logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe),  masaż logopedyczny,  elementy globalnej nauki czytania, logorytmika (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową), komunikacja alternatywna i wspomagająca (piktogramy, Program językowy Makaton, przedmioty   rzeczywiste, obrazek).

Terapia pedagogiczna:

Głównym celem ćwiczeń jest wzmacnianie u uczestników wiary we własne możliwości. Zakres pracy pedagoga obejmuje zadania związane ze stymulacją ogólnorozwojową, ze szczególnym uwzględnieniem  komunikacji werbalnej. Prowadzone są zajęcia poprawiające koncentrację uwagę i pamięć. Zajęcia mają również celu przystosowanie uczestników do funkcjonowania poza placówką a w szczególności samodzielną komunikację i radzenie sobie w różnych miejscach publicznych.

 

Zdjęcia: Magdalena Ołdak