Warsztat Terapii Zajęciowej w Olsztynku funkcjonuje od 29.12.2006 r., prowadzony jest przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku.

Dane kontaktowe:

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Ostródzka 4C

11-015 Olsztynek

tel. kontaktowy/fax : 89 519 25 75

strona internetowa: www.wtzolsztynek.idsl.pl

e-mail: wtzolsztynek@wp.pl

 

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olsztynku są dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Z terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej korzysta 30 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Olsztynek i okolic.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa odbywa się w pracowniach:

  1. Pracownia komputerowo-fotograficzna

W pracowni komputerowo-fotograficznej uczestnicy uczą się obsługi komputera, poznając jego  podstawowe funkcje oraz części składowe. Opracowują teksty między innymi dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne), jak i piszą wiersze, artykuły, przepisują teksty. Uczestnicy prowadzą pod okiem instruktora stronę internetową WTZ, a także fanpage WTZ na Facebooku,  publikują aktualne wydarzenia, umieszczają w galerii wykonane przez siebie zdjęcia. W pracowni wykonywane są m.in.. karty okolicznościowe, zaproszenia, wizytówki, materiały filmowe.

  1. Pracownia gospodarstwa domowego

W pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu gastronomii. Ponadto uczą się podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym, poznają podstawy savoir – vivre, uczą się jak bezpiecznie obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, codziennie przygotowują posiłek dla wszystkich uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olsztynku, uczą się estetycznego podawania i przygotowywania poczęstunku oraz sprzątania po posiłku.

  1. Pracownia przyrodniczo-plastyczna

W pracowni przyrodniczo-plastycznej uczestnicy pracowni wykorzystują różne techniki plastyczne – dostosowane do zainteresowań i zdolności m.in. rysowanie kredkami  ołówkowymi, świecowymi, pastelami. W pracach wykorzystują również tutaj bibułę oraz suszone kwiaty. Uczestnicy tworzą obrazy na szkle, malowane butelki, kartki świąteczne, prace techniką quilling – papieroplastyka oraz iris folding. Formy prac ogrodniczych na terenie ośrodka są realizowane poprzez: uprawę i pielęgnację roślin ozdobnych i użytkowych, naukę posługiwania się narzędziami ogrodniczymi, wysiew kiełków i ziół w pracowni,  dbanie o drzewka owocowe i róże oraz pielęgnacja trawnika.  

  1. Pracownia dekoratorska

W pracowni dekoratorskiej uczestnicy poznają podstawowe techniki  modelowania wyrobów  z masy solnej i papierowej.  Zapoznają się także ze sposobem ich zdobienia. Na zajęciach uczą się też dekorowania wyrobów zrobionych w pracowni, jak również zakupionych, np. ceramiczne i szklane kubeczki, aniołki, figurki zwierząt. talerze, szklanki, doniczki. Powstaje wiele prac wykonanych na drewnie techniką decoupage: skrzyneczki, deseczki, obrazki i ikony. Do dekoracji używane są różne materiały: sznurek, kamień, koraliki, drut, wstążka, cekiny i inne.

  1. Pracownia rzeźbiarsko-techniczna

W pracowni rzeźbiarsko-technicznej terapia prowadzona jest dwukierunkowo. Pierwszy kierunek to rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez naukę rzeźby w drewnie i rysunku dzięki czemu uczestnicy rozwijają wyobraźnię i usprawniają funkcje manualne, oraz zwiększają poczucie własnej wartości. Drugi kierunek to rozwijanie  umiejętności zawodowych i zaradności w życiu codziennym m.in. wykonywanie prostych napraw, prac konserwatorskich m.in: naprawy hydrauliczne (wymiany uszczelek, baterii, syfonów instalacji wodnych), montowanie mebli zakupionych w elementach, montowane mebli ściennych takich jak półki, szafki, wykonywanie ram do obrazów i zdjęć, wykonywanie elementów scenografii do przedstawień i uroczystości, wykonywanie prac remontowych: szpachlowanie, malowanie, wykonywanie prac stolarskich np. renowacja mebli i starych przedmiotów oraz wykonywanie prac porządkowych m.in. koszenie i grabienie trawnika, zamiatanie placu, w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub solą terenu przed WTZ, wykonywanie prac porządkowych wewnątrz budynku.

  1. Pracownia rękodzielnicza

W pracowni rękodzielniczej uczestnicy uczą się posługiwać przyborami do kroju, szycia i haftu, opanowują techniki szycia na maszynie, poznają ściegi, podstawowe i ozdobne, uczą się zdobienia tkaniny przez aplikację. Nabywają umiejętności  bezpiecznego posługiwania się żelazkiem. W pracowni powstają takie wyroby jak: lalki z materiału, etui na telefon komórkowy, serwetki, poduszki, obręcze na serwetki z filcu, maskotki, jeżyki i bałwanki, zajączki,  baranki malowane na szkle, wyroby z papierowej wikliny oraz deklaracje bożonarodzeniowe i wielkanocne. 

Zajęcia dodatkowe:

Rehabilitacja

Wszyscy uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej w sali ćwiczeń, która jest wyposażona w różnego rodzaju sprzęt i przyrządy rehabilitacyjne. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności stosowane są odpowiednie ćwiczenia, metody i techniki rehabilitacyjne.

Praktyki zawodowe:

W procesie rozwijania kompetencji zawodowych uczestników warsztatu odbywają się praktyki zawodowe, organizowane przez WTZ, tj. wewnętrzne – w strukturach  placówki; zewnętrzne – poza warsztatem, realizowane w oparciu o współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

 

Zdjęcia: Radosław Szcząchor