Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie współpracuje z rodzinami zastępczymi z terenu Powiatu Olsztyńskiego od 20 lat. Obecnie w 190 rodzinach zastępczych w Powiecie Olsztyńskim wychowuje się 302 dzieci, a 25 pracowników  z działu pieczy zastępczej stara się wspierać i monitorować te rodziny. Ale to tylko liczby….

Za nimi kryją się konkretni ludzie, ich doświadczenia, dylematy,  wybory, decyzje, emocje… – ich historie. Historie o powstaniu rodziny zastępczej, o radzeniu sobie z trudnościami i problemami, o kryzysach, o  sukcesach, o słabościach i o niewiarygodnej sile drzemiącej w człowieku…

Wierzymy, że te historie mają ogromną wartość edukacyjną i terapeutyczną.

Z takiego myślenia narodziła się inicjatywa by rozmawiać z rodzicami zastępczymi i innymi osobami dla których temat rodzicielstwa zastępczego jest bliski. Efekty tych rozmów będą publikowane na naszej stronie internetowej. Celem inicjatywy jest przybliżenie specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych, w tym problemów i zagadnień charakterystycznych dla tego rodzaju rodzicielstwa. Mamy nadzieję, że prezentowane teksty będą zaproszeniem do refleksji nad złożonością idei rodzicielstwa zastępczego, nie zaś oceną postaw i poglądów rozmówców.

Teksty  w ramach inicjatywy „Rodzina zastępcza w praktyce” kierujemy przede wszystkim do osób rozpatrujących  chęć założenia rodziny zastępczej i do istniejących rodzin zastępczych. Ponadto zapraszamy do lektury osoby współpracujące z rodzinami zastępczymi, a także  wszystkich zainteresowanych tematem rodzicielstwa zastępczego. Na prośbę rozmówców wywiady będą prezentowane anonimowo.

 (Osoba do kontaktu: Izabella Wręga tel. 89 523 28 03).

Jako pierwszy przedstawiamy wywiad z opiekunką zastępczą prowadzącą zawodową rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego.