Pracownicy:  ul. BAŁTYCKA 65

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Dyrektor Arkadiusz Paturej 544-38-39 5
Zastępca Dyrektora Jolanta Guszczanowska 606-686-282 2
Sekretariat Aleksandra Stepnowska – główny specjalista ds. administracji
Katarzyna Kuszka – aspirant pracy socjalnej
544-38-00
fax: 544-38-11
5
Psycholodzy Izabella Wręga – psycholog 544-38-02 2
Kamil Wilczyński – psycholog 544-38-03 3
Krystyna Jaworowska – psycholog 544-38-10 9
Stanowisko pracy do spraw DPS i uchodźców Regina Solecka – starszy pracownik socjalny 544-38-06 6
Zespół świadczeń i sprawozdawczości Magdalena  Majecka-Prostko – starszy pracownik socjalny

Bartosz Wrochna – starszy referent

544-38-05 6
Zespół do spraw wsparcia i poradnictwa specjalistycznego Aneta Markowska – kierownik zespołu do spraw wsparcia i poradnictwa specjalistycznego 544-38-08 8
Zespół Pieczy Zastępczej
Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej Anna Jagiełło – kierownik zespołu rodzinnej pieczy zastępczej
544-38-07 7
Rodziny zastępcze Dominika Zimowska – starszy specjalista pracy z rodziną
544-38-08 8
Usamodzielnienia

Rodziny zastępcze

Marta Lisowska – starszy specjalista pracy z rodziną 544-38-09 9
Rodziny zastępcze Magdalena Drozdek – starszy specjalista pracy z rodziną
544-38-09 9
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Aneta Gromkowska – starszy koordynator

Paulina Bongarc – koordynator

Piotr Borowczyk – koordynator

Monika Depczyńska – koordynator

Agata Skrodzka – młodszy koordynator

 544-38-20 20
Powiatowy Ośrodek Interwencji KryzysowejKoordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Dziewiur – starszy pracownik socjalny

Alicja Wąsik – młodszy koordynator

544-38-21 21
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Sandra Gieruć – koordynator

Monika Tess-Dąbrowska – koordynator

Kamil Wiśniewski – młodszy koordynator

544-38-22 22

Pracownicy: PLAC BEMA 5

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Leszek Ostaszewski 523-28-06 126
Aktywny Samorząd Aneta Kopacz – pomoc administracyjna
523-28-00 119
Główny Księgowy Magdalena Stasiulewicz – główny księgowy 523-28-17 120
Księgowość Luiza Jakiel-Załuska – zastępca głównego księgowego 523-28-17 120
Ewa Pałejko – specjalista ds. księgowości 523-28-01 127
Marzanna Sroka – specjalista ds. księgowości 523-28-01 127
Kadry Dominika Zacharska – starszy specjalista ds. kadr 523-28-89  122
Technologie informacyjne Bogdan Sołowiew – starszy specjalista ds. IT, inspektor ochrony danych 523-28-16 126
Stanowisko pracy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Magdalena Milczarek – starszy pracownik socjalny
523-28-12 121
Stanowisko pracy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Monika Stefańska – specjalista
523-28-12 121
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleksandra Mogielnicka – specjalista
523-28-04 125
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleksandra Przysiada – referent
523-28-04 125
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Mariola Odachowska – specjalista 523-28-04 125
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleksandra Czajka – specjalista 523-28-11
fax: 523-28-02
126
   Dorota Petruczynik – pomoc administracyjna
  126
Gabinet Lekarski 523-28-20 124

Pracownicy: Zespołu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej w Olsztynku

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Obsługa Paweł Bartusewicz – konserwator 519-18-24 w. 21
Kazimierz Maliński – konserwator 512-261-911
Paweł Markowicz – kierowca, konserwator 519-18-24 w. 21
Krystian Orzechowski – konserwator, kierowca 502-215-103
Piotr Szymański – pomoc techniczna ds. utrzymania budynków i transportu w PCPR 519-18-24 w. 21

Pracownicy: Dom dla Dzieci „Keja” w Biskupcu

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Wychowawcy Robert Śmiełowski – starszy wychowawca koordynator-lider

715-22-29

1
Barbara Sołowiew – starszy wychowawca
Adam Fudala – wychowawca
Urszula Jaworska – wychowawca
Paulina Kazimierczyk – wychowawca
Marzena Łączewska – wychowawca

Pracownicy: Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
 Wychowawcy Wojciech Piotrowski – wychowawca 519-18-24 w. 24 
Patrycja Górtowska – młodszy wychowawca
Iwona Michalska – młodszy wychowawca
Maria Pankowska – młodszy wychowawca
Pedagodzy Katarzyna Kocięcka – psycholog

Pracownicy: Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Wychowawcy Teresa Pawlicka – starszy wychowawca koordynator-lider 519-26-13 w. 22

512-008-176

Ewa Chudziakiewicz – starszy wychowawca koordynator
Edyta Kaczmarska – starszy wychowawca koordynator
Marlena Latusek – starszy wychowawca
Irena Polakowska – starszy wychowawca
Pedagodzy Izabela Cydzik – pedagog 519-26-13 w. 17 5

Pracownicy: Dom dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Wychowawcy Monika Kotwicka – starszy wychowawca koordynator-lider 510-067-738
Iwona Tankielun – starszy wychowawca koordynator 519-26-13 w. 21 519-148-272
Marek Zych – starszy wychowawca koordynator
Anna Zakrzewska – starszy wychowawca
Sylwia Zander – starszy wychowawca
Marta Kowalska – młodszy wychowawca
Psycholodzy Jolanta Grajek – psycholog