PRACOWNICY: UL. BAŁTYCKA 65

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko Nr tel./e-mail Nr pokoju
1 Dyrektor Arkadiusz Paturej 89/544-38-39 5
2 Zastępca Dyrektora Jolanta Guszczanowska 89/544-38-07 7
SEKRETARIAT
3 Główny specjalista ds. administracji Aleksandra Stepnowska 89/544-38-00
Fax:
89/544-38-11
pcpr@powiat-olsztynski.pl
5
4 Aspirant pracy socjalnej Katarzyna Kuszka
POMOC TECHNICZNA DO SPRAW UTRZYMANIA BUDYNKÓW I TRANSPORTU PCPR
5 Inspektor ds. BHP Piotr Szymański ipz.pcpr@powiat-olsztynski.pl  
6 Konserwator Paweł Bartuszewicz    
7 Konserwator Kazimierz Maliński 512-261-911  
8 Kierowca Paweł Markowicz    
DZIAŁ PRAWNY
9 Adwokat Bogna Przybyszewska-Szter 89/544-38-00  
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEMOCY
10 Psycholog Magdalena Gniadek 89/544-38-00  
STANOWISKO PRACY DO SPRAW DPS I UCHODŹCÓW
11 Starszy pracownik socjalny Regina Solecka 89/544-38-06 r.solecka.pcpr@powiat-olsztynski.pl 6
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI
12 Starszy pracownik socjalny Magdalena Majecka- Prostko 89/544-38-05 6
13 Specjalista,
Inspektor danych osobowych
Bartosz Wrochna 89/544-38-05
b.wrochna.pcpr@powiat-olsztynski.pl
ZESPÓŁ RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
14 Kierownik Zespołu Dominika Zimowska 89/544-38-03
d.zimowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl
3
15 Główny specjalista (usamodzielnienia) Marta Lisowska 89/544-38-09
m.lisowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl
9
16 Starszy specjalista pracy z rodziną Magdalena Drozdek 89/544-38-09
m.drozdek.pcpr@powiat-olsztynski.pl
17 Specjalista pracy
z rodziną
Paulina Bongarc 89/544-38-20
p.bongarc.pcpr@powiat-olsztynski.pl
20
18 Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Aneta Gromkowska 89/544-38-20
a.gromkowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl
20
19 Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Patrycja Ewertowska 89/544-38-20
p.ewertowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl
20
20 Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Monika Depczyńska 89/544-38-20
m.depczynska.pcpr@powiat-olsztynski.pl
20
21 Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Monika Tess-Dąbrowska 89/544-38-22
m.tess.pcpr@powiat-olsztynski.pl
22
22 Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Kamil Wiśniewski 89/544-38-22
k.wisniewski.pcpr@powiatolsztynski.pl
22
23 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Sandra Gieruć 89/544-38-22
s.gieruc.pcpr@powiat-olsztynski.pl
22
24 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Alicja Wąsik 89/544-38-21
a.wasik.pcpr@powiat-olsztynski.pl
21
25 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Piotr Borowczyk 89/544-38-20
p.borowczyk.pcpr@powiat-olsztynski.pl
20
26 Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Agata Skrodzka 89/544-38-20
a.skrodzka.pcpr@powiat-olsztynski.pl
20
ZESPÓŁ DO SPRAW WSPARCIA I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
27 Kierownik Zespołu Aneta Markowska 89/544-38-08
a.markowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl
8
28 Psycholog Izabella Wręga 89/544-38-08
i.wrega.pcpr@powiat-olsztynski.pl
8
29 Psycholog Krystyna Jaworowska 89/544-38-10
k.jaworowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl
10
30 Psycholog Justyna Kaczor 89/544-38-02
453-048-886
j.kaczor.pcpr@powiat-olsztynski.pl
2
31 Psycholog Kamil Wilczyński 89/544-38-02
k.wilczynski.pcpr@powiat-olsztynski.pl
2
32 Psycholog Katarzyna Kocięcka 89/519-18-24
wew.24
k.kociecka.pcpr@powiat-olsztynski.pl
 
33 Specjalista pracy z rodziną Katarzyna Lewandowska 89/544-38-02
k.lewandowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl
2
34 Starszy pracownik socjalny,
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Agnieszka Dąbrowska 89/544-38-21
665-237-899
a.dabrowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl
21

PRACOWNICY: UL. BEMA 5

35 Zastępca Dyrektora Rafał Zabłotny 89/523-28-16
wew.709
rafal.zablotny@powiat-olsztynski.pl
130
KSIĘGOWOŚĆ
36 Główny księgowy Magdalena Stasiulewicz 89/523-28-17
m.stasiulewicz.pcpr@powiat-olsztynski.pl
120
37 Zastępca głównego księgowego Luiza Jakiel- Załuska 89/523-28-17
l.jakiel.pcpr@powiat-olsztynski.pl
120
38 Starszy specjalista ds. księgowości Ewa Pałejko 89/523-28-01
e.palejko.pcpr@powiat-olsztynski.pl
127
39 Starszy specjalista ds. księgowości Marzanna Sroka 89/523-28-01
m.sroka.pcpr@powiat-olsztynski.pl
127
KADRY
40 Starszy specjalista ds. kadr Dominika Zacharska 89/523-28-89
d.zacharska.pcpr@powiat-olsztynski.pl
122
41 Pomoc administracyjna Jolanta Lenart 89/523-28-89
j.lenart.pcpr@powiat-olsztynski.pl
122
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
42 Starszy specjalista ds. IT Zbigniew Monkiewicz 89/523-28-96 302
43 Pomoc administracyjna Wojciech Dymek 89/523-28-00
89/523-28-11
126
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
44 Przewodniczący Zespołu Leszek Ostaszewski 89/523-28-06
pzoon.pcpr@powiat-olsztynski.pl
126
45 Starszy specjalista Aleksandra Mogielnicka 89/523-28-04 125
46 Starszy specjalista Paulina Bembas 89/523-28-04 125
47 Starszy specjalista Mariola Odachowska 89/523-28-04 125
48 Starszy specjalista Aleksandra Czajka 89/523-28-11 126
49 Starszy referent Aleksandra Przysiada 89/523-28-04 125
50 Pomoc administracyjna Dorota Petruczynik 89/523-28-00 fax: 89/523-28-02 126
51 Gabinet Lekarski 89/523-28-20 124
AKTYWNY SAMORZĄD
52 Pomoc administracyjna Aneta Kopacz 89/523-28-09
aktywny.samorzad.pcpr@powiat-olsztynski.pl
119
STANOWISKO PRACY DO SPRAW REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
53 Specjalista pracy socjalnej Magdalena Milczarek 89/523-28-12
rehabilitacja2.pcpr@powiat-olsztynski.pl
121
54 Starszy specjalista,
Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności
Monika Stefańska 89/523-28-12
rehabilitacja.pcpr@powiat-olsztynski.pl
121
ZESPÓŁ INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
PUNKT WYCHOWAWCZY-DOM DLA DZIECI „KEJA” W BISKUPCU
55 Starszy wychowawca koordynator,
Lider Domu
Robert Śmiełowski 89/715-22-29
r.smielowski.pcpr@powiat-olsztynski.pl
 
56 Starszy wychowawca Adam Fudala 89/715-22-29  
57 Starszy wychowawca Barbara Sołowiew  
58 Wychowawca Mariola Biedrzycka  
59 Wychowawca Urszula Jaworska  
60 Wychowawca Paulina Kazimierczyk  
61 Specjalista pracy z rodziną (usamodzielnienia) Marzena Łączewska  
PUNKT WYCHOWAWCZY-DOM DLA DZIECI IM. MICHAŁA LENGOWSKIEGO W GRYŹLINACH
62 Młodszy wychowawca,
Lider Domu
Maria Pankowska 89/519-18-24
wew. 24
 
63 Wychowawca Patrycja Górtowska  
64 Młodszy wychowawca Iwona Michalska  
65 Młodszy wychowawca Aleksandra Kijek  
66 Młodszy wychowawca Aleksandra Wasiak  
PUNKT WYCHOWAWCZY-DOM DLA DZIECI „ZGODA” W OLSZTYNKU
67 Starszy wychowawca koordynator,
Lider Domu
Monika Kotwicka 510-067-738
m.kotwicka.pcpr@powiat-olsztynski.pl
 
68 Starszy wychowawca koordynator Iwona Tankielun 89/519-26-13  
 69 Starszy wychowawca koordynator Marek Zych  
70 Starszy wychowawca Sylwia Zander  
71 Młodszy wychowawca Marta Kowalska  
PUNKT WYCHOWAWCZY-DOM DLA DZIECI „POD SKRZYDŁAMI” W OLSZTYNKU
72 Starszy wychowawca koordynator,
Lider Domu
Teresa Pawlicka 512-008-076
89/519-26-13 wew. 22
t.pawlicka.pcpr@powiat-olsztynski.pl
 
73 Starszy wychowawca koordynator Ewa Chudziakiewicz 89/519-26-13 wew. 22  
74 Starszy wychowawca koordynator Edyta Kaczmarska  
75 Starszy wychowawca Marlena Latusek  
76 Starszy wychowawca Irena Polakowska  
77 Młodszy wychowawca Sandra Waleryś