Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami przebywające w pieczy zastępczej z terenu Powiatu Olsztyńskiego, uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Olsztyńskiego, uczestników środowiskowego domu samopomocy z terenu Powiatu Olsztyńskiego, mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Olsztyńskiego do udziału w konkursie plastycznym pn.: „Moje marzenia-te duże i te maleńkie” Przygotuj własnoręcznie pracę plastyczna w formacie A4, technika 2D (płaska), wykonaną przy użyciu: farb, kredek, pasteli, ołówka itp. oraz dostarcz ją do siedziby Centrum do dnia 05.05.2024 r

Szczegóły dotyczące konkursu

Zgoda nr 1 wraz z RODO

Zgoda nr 2 wraz z RODO