Uprzejmie informujemy Osoby z niepełnosprawnością mieszkające na terenie Powiatu Olsztyńskiego, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  • likwidacji barier architektonicznych
  • likwidacji barier w komunikowaniu się
  • likwidacji barier technicznych

można składać za pośrednictwem:

  • elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia SOW, tradycyjną drogą pocztową od dnia 1 stycznia 2024 r.
  • osobiście od dnia 3 stycznia 2024 r.

https://sow.pfron.org.pl/