Biała wstążka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wspólnie z 12 gminami z powiatu olsztyńskiego po raz kolejny bierze udział w kampanii dotyczącej sprzeciwu stosowania przemocy.

Kampania „Biała Wstążka”, jest sprzeciwem przemocy stosowanej wobec kobiet oraz złożenie deklaracji przerwania milczenia w kwestii jej stosowania, jak również wstrzemięźliwość przez stosowaniem przemocy we wszystkich jej formach i chęć reagowania na wszelkie jej przejawy.

W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Punktem Interwencji Kryzysowej w Gryźlinach, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz zostaną objęte opieką i wsparciem psychologa oraz prawnika.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, realizuje programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. W 2023 r. programy odbyły się w Biskupcu, Dobrym Mieście oraz Olsztynku. Obecnie trwają programy korekcyjno-edukacyjne w Barczewie. Po raz 7 został przeprowadzony program psychologiczno-terapeutyczny, dla sprawców przemocy, w Olsztynku.

W Centrum działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy. W ramach punktu zatrudnieni są specjaliści, którzy udzielają wsparcia osobom dotkniętym przemocą, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 665 237 899, 544 38 lub 89 544 38 21.

Całodobowo działa też telefon interwencyjny 665 237 899.