Flaga i godło polski obok siebie

 

Powiat Olsztyński otrzymał z budżetu państwa dodatkowe środki na 2023 rok
na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników, na łączną kwotę 2 680 015,00 zł. Dofinansowanie otrzymały:
1/ Dom Pomocy Społecznej w Barczewie na kwotę 614 978,00 zł.
2/ Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie na kwotę 337 512,00 zł.
3/ Dom Pomocy Społecznej w Olsztynku na kwotę 765 771,00 zł.
4/ Dom Pomocy Społecznej w Grazymach na kwotę 401 326,00 zł.
5/ Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach na kwotę 560 428,00 zł.