Każdy ma wpływ na swoją okolicę. Szanowni Państwo, Wy także. Jeśli chcecie coś zmienić w swoim otoczeniu, mieć wpływ na rozwój powiatu olsztyńskiego, wypełnijcie tę ankietę i wskażcie nam kierunek. Pytamy m.in. o edukację, rynek pracy, kulturę, ochronę zdrowia, infrastrukturę sportowo-turystyczną, komunikację czy transport w powiecie. Chcemy poznać opinie mieszkańców na ten temat.

– Samorząd olsztyński rozpoczął przygotowania się do stworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego, która będzie obowiązywała  do 2030 roku. Chcemy, żeby był to dokument rzetelnie opracowany, szczegółowy, wyznaczający kierunki rozwoju i sposoby na osiągnięcie celu. Ma pomóc w zwiększeniu atrakcyjności powiatu dla mieszkańców i inwestorów. Ma też nam pomóc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje służące nam wszystkim. Na początku musimy stworzyć diagnozę tego, jak się żyje w powiecie, jakie są oczekiwania i potrzeby, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Dlatego przygotowaliśmy anonimową ankietę – kwestionariusz ponad 40 pytań, na których udzielenie odpowiedzi potrzeba około 10 minut. Zachęcam do wypełnienia ankiety, a tym samym wzięcia udziału w pracy nad zwiększeniem komfortu życia i pracy w powiecie – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Ankieta będzie aktywna do końca listopada. Można ja pobrać klikając w link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/powiat_olsztynski_sr lub skanując poniższy kod QR: