Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Olsztynie informuje na temat Mobilnego punktu wsparcia w sytuacjach kryzysowych – indywidualnych, mnogich, masowych wydarzeń traumatycznych, prowadzonego przez zespół interwentów kryzysowych w ramach projektu współfinansowanego z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu „Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych osób i rodzin będących w kryzysie”.

Udzielana pomoc jest bezpłatna.

Specjaliści dostępni przez cały tydzień dyżurując pod numerem telefonu: 730-822-320

W dni powszednie w godzinach 14.00-22.00

W dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 09.00-22.00

W sytuacjach tego wymagających, np. zdarzeniach mnogich lub masowych w innych godzinach wspólnie ustalonych.

Do podstawowych zadań zespołu należy:

  • udzielnie bezpłatnej pomocy w miejscu zdarzenia lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu, bez zbędnej zwłoki z zachowaniem bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych związanych z epidemią,
  • skierowanie pomocy bezpośrednio do osób doświadczających sytuacji kryzysowej, oraz otoczenia, w tym świadków,
  • upowszechnienie wiedzy w społecznościach lokalnych o możliwości korzystania z pomocy psychologów, prawnika, pracownika socjalnego.

Oprócz tego dla osób wymagających wsparcia w stały sposób dostępne będzie poradnictwo socjalne (nie obejmujące zadań z zakresu ustalania uprawnień do świadczeń).