Uprzejmie informujemy osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Olsztyńskiego, że uległy zmianie druki wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie realizowanych zadań rehabilitacji społecznej:

  • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobie niepełnosprawnej,
  • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osobie niepełnosprawnej,
  • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Wnioski można pobrać z naszej witryny internetowej w zakładce Rehabilitacja społeczna>Wnioski do pobrania kliknij tu.

Jednocześnie informujemy, że w roku 2022 w/w wnioski będzie można wypełnić elektronicznie za pośrednictwem systemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – System Obsługi Wsparcia (SOW) kliknij tu.