Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju oraz na dobro osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą, zamieszczamy poniżej plakat informacyjny do pobrania, w celu umieszczenia go w widocznych miejscach na terenie powiatu olsztyńskiego oraz udostępnienia na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Plakat można pobrać tu.

Osoby dotknięte przemocą z terenu powiatu olsztyńskiego mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, prawnika i pracownika socjalnego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy. Na spotkanie ze specjalistami można umówić się pod nr telefonu 89-544-38-00/21 lub 665 237 899 (miejsce spotkania ustalone zostanie indywidualnie).

Informujemy również, że realizujemy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzimy program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr telefonu 89-544-38-00/21 lub 665-237-899.

Programy skierowane są do osób:

  • skierowanych przez sąd zobowiązanych do udziału w takich oddziaływaniach;
  • które uczestniczą lub zakończyły udział w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, dla których oddziaływania programów mogą być uzupełnieniem terapii;
  • które czują potrzebę uczestniczenia w programach w ramach wystąpienia innych okoliczności.

Celem programów jest:

  • powstrzymanie osób stosujących przemoc przed dalszym jej stosowaniem, poprzez zamianę zachowań agresywnych;
  • nabywanie umiejętności samokontroli i kształtowanie umiejętności w codziennym życiu bez stosowania przemocy;
  • nabycie umiejętności w komunikowaniu się w sytuacjach trudnych w rodzinie bez stosowania przemocy.