Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na zakup akcesoriów ochronnych w ramach projektu pn. STOP COVID – 19 w Powiecie Olsztyńskim, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 2020, została wybrana  następująca oferta:

złożona przez Agencję BTL Aleksandra Michalik, 10-062 Olsztyn, ul. K. Jagiellończyka 26/407 na kwotę 62 189,67 zł. Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą.