Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie uprzejmie informuje, że w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”.

Termin: 17 – 28 listopada 2020 r.

Organizator: Mazurska Szkoła Żeglarstwa.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).     

Uczestnikami mogą być wyłącznie mieszkańcy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Warsztaty kończą się egzaminem na stopień żeglarza jachtowego.

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON.

Informacje, regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl – w zakładce aktualności.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 667 666 219, (87) 4285971, e-mail: msz@msz.org.pl.