Powiat Olsztyński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Łączna kwota projektu: 700 860,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 590 685,00 zł.