Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że od dnia 1 maja 2020 r. rozpoczął się projekt pn. „Krok do samodzielności – zapewnienie kompleksowych usług społecznych w gminie Dobre Miasto” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest 4M PROJEKT Katarzyna Boniewska.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych ukierunkowanych na przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich opiekunów faktycznych pochodzących z rodzin zamieszkujących gminę Dobre Miasto, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie psychologiczne, specjalistyczne, organizację warsztatów arteterapeutycznych, organizację turnusów w mieszkaniach wspomaganych oraz wsparcie Trenerów aktywności.

Projekt skierowany jest do całych rodzin oraz zapewnia kompleksowe wsparcie rodzinne. Grupą docelową są rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym (głównie z powodu niepełnosprawności członka rodziny, przewlekłej choroby, ubóstwa, bezrobocia i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych).

Szczegółowych informacji udziela Kierownik projektu:

Pani Katarzyna Boniewska

tel. 500 787 941

e-mail: biuro.4mprojekt@gmail.com