Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 04.11.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

05.11.2019 Olsztyn

05.11.2019 Sząbruk, gm. Gietrzwład

05.11.2019  Gryźliny, gm. Stawiguda

05.11.2019  Stawiguda

07.11.2019  Barczewo

07.11.2019  Ramsowo, gm. Barczewo

07.11.2019  Wipsowo, gm. Barczewo

08.11.2019 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
04.11.2019 Kobieta 15.30 – 17.30 (2 godz.)

Kobieta 17.30 – 19.30 (2 godz.)

4
05.11.2019 Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.)

Kobieta 13.30 – 15.30 (2 godz.)

Mężczyzna 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Kobieta 18.15 – 20.15 (2 godz.)

8
07.11.2019 Kobieta 14.30 – 16.30 (2 godz.)

Kobieta 16.45 – 18.45 (2 godz.)

Mężczyzna 19.00 – 21.00 (2 godz.)

6
08.11.2019 Kobieta 12.00 – 14.00 (2 godz.) 2