Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 23.09.2019 Dywity

23.09.2019 Mątki, gm. Jonkowo

24.09.2019 Sząbruk, gm. Jeziorany

24.09.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

26.09.2019 Biskupiec

26.09.2019 Ramsowo, gm. Barczewo

28.09.2019 Olsztyn

29.09.2019 Barczewo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
23.09.2019 Kobieta 11.00 – 13.00 (2 godz.)

Mężczyzna 13.30 – 15.30 (2 godz.)

4
24.09.2019 Kobieta 13.30 – 15.30 (2 godz.)

Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.)

4
26.09.2019 Mężczyzna 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Kobieta 18.45 – 20.45 (2 godz.)

4
28.09.2019 Kobieta 10.00 – 12.00 (2 godz.) 2
29.09.2019 Kobieta 14.30 – 16.30 (2 godz.) 2