Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 09.09.2019 Olsztyn

12.09.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

14.09.2019 Gryźliny, gm. Stawiguda

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
09.09.2019 Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Kobieta 18.00 – 20.00 (2 godz.)

4
12.09.2019 Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Kobieta 18.00 – 20.00 (2 godz.)

4
14.09.2019 Mężczyzna 10.00 – 12.00 (2 godz.) 2