Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby  w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia

04.09.2019 Stawiguda

06.09.2019 Łęgajny, gm. Barczewo

07.09.2019 Tuławki, gm. Dywity

07.09.2019 Wipsowo, gm. Barczewo

07.09.2019 Kierzbuń, gm. Barczewo

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
04.09.2019 Kobieta 17.00 – 19.00 (2 godz.) 2
06.09.2019 Mężczyzna 17.00 – 19.00 (2 godz.) 2
07.09.2019 Mężczyzna 12.00 – 14.00 (2 godz.)

Mężczyzna 14.30 – 16.30 (2 godz.)

Mężczyzna 17.00 – 19.00 (2 godz.)

6