Organizator

Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 03.07.2019 Mątki, gm. Jonkowo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
03.07.2019 Mężczyzna 15.00 – 17.00 (2 godz.) 2