Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, w okresie od 01.02.2019.do 28.02.2021 r. realizuje projekt „Punkt Gastronomiczny – miejsce skutecznej aktywizacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową  14 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną bądź znaczną, z ternu objętego programem rewitalizacyjnym gminy Biskupiec poprzez wykorzystanie usług aktywnej integracji w ramach ZAZ.

W ramach projektu zorganizowane zostaną miedzy innymi takie formy wsparcia, jak:

  • usługi asystenckie (asystenci osób z niepełnosprawnością),
  • treningi zawodowe (wsparcie trenera pracy w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia,
  • treningi zawodowe (poprzez praktyki i zatrudnienie) w Dziale Gastronomicznym ZAZ.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną z terenu objętego programem rewitalizacyjnym gminy Biskupiec.

 

Biuro projektu znajduje się w Obiekcie Rehabilitacyjno-Mieszkalnym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, Aleja Róż 3 11-300 Biskupiec.

Biuro jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Osoba do kontaktu – koordynator projektu – Piotr Kubarewicz.