Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-1”

Data i miejsce wsparcia 04.03.2019 Olsztynek

04.03.2019 Nidzica

05.03.2019 Olsztynek

05.03.2019 Kozłowo, gm. Nidzica

05.03.2019 Nidzica

07.03.2019 Węgój, gm. Biskupiec

07.03.2019 Biskupiec

08.03.2019 Zerbuń, gm. Jeziorany

08.03.2019 Biskupiec

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
04.03.2019 Mężczyzna 14.00 – 16.00 (2 godz.)

Mężczyzna 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Mężczyzna 18.30 – 20.30 (2 godz.)

6
05.03.2019 Kobieta  12.00 – 14.00 (2 godz.)

Mężczyzna 14.30 – 16.30 (2 godz.)

Mężczyzna 16.40 – 18.40 (2 godz.)

Mężczyzna 19.00 – 21.00 (2 godz.)

8
06.03.2019
07.03.2019 Kobieta 14.00 – 16.00 (2godz.)

Kobieta 16.15 – 18.15 (2 godz.)

Mężczyzna 18.15 – 20.15 (2 godz.)

6
08.03.2019 Kobieta 16.00 – 18.00 (2 godz.)

Mężczyzna 18.30 – 20.30 (2 godz.)

4
09.03.2019
10.03.2019