Organizator

PORT  Izabela Makowska-Trzeciak

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 03.12.2018 Olsztyn

05.12.2018 Mątki, gm. Jonkowo

 INFORMACJE OGÓLNE

    03.12.2018 Mężczyzna 12.00 – 13.00 (1 godz.) 1
    05.12.2018 Kobieta 17.00 – 18.00 (1 godz.) 1