Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 03.12.2018 Wipsowo, gm. Barczewo

04.12.2018 Biskupiec

06.12.2018 Gryźliny, gm. Stawiguda

07.12.2018 Olsztyn

07.12.2018 Tuławki, gm. Dywity

08.12.2018 Gradki, gm. Dywity

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
03.12.2018 Mężczyzna 16.30 – 18.30 (2 godz.) 2
04.12.2018 Mężczyzna 14.00 – 16.00 (2 godz.) 2
06.12.2018 Mężczyzna 09.30 – 11.30 (2 godz.) 2
07.12.2018 Kobieta 09.00 – 11.00 (2 godz.)

Mężczyzna 12.00 – 14.00 (2 godz.)

4
08.12.2018 Mężczyzna 13.30 – 15.30 (2 godz.) 2