Organizator

PORT  Izabela Makowska-Trzeciak

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”
Data i miejsce wsparcia 26.11.2018 Olsztyn

28.11.2018 Mątki, gm. Jonkowo

29.11.2018 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

    26.11.2018 Mężczyzna 12.00 – 13.00 (1 godz.) 1
    28.11.2018 Kobieta 17.00 – 18.00 (1 godz.) 1
    29.11.2018 Kobieta 13.40 – 14.40 (1 godz.) 1