Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2” 

Data i miejsce wsparcia 19.11.2018 Olsztyn

22.11.2018 Gryźliny, gm. Stawiguda

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
19.11.2018 Kobieta  15.15 – 16.45 (1,5 godz.)

Kobieta  17.00 – 18.30 (1,5 godz.)

3
20.11.2018 Mężczyzna 16.00 – 17.30 (1,5 godz.) 1,5