Organizator WIL – KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10, 10-698 Olsztyn

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 24.09.2018 Łęgajny, gm. Barczewo

25.09.2018 Dobre Miasto

25.09.2018 Wipsowo, gm. Barczewo

25.09.2018 Kronowo, gm. Barczewo

26.09.2018 Gryźliny, gm. Stawiguda

26.09.2018 Ramsowo, gm. Barczewo

27.09.2018 Olsztyn

28.09.2018 Mątki 64a, gm. Jonkowo

29.09.2018 Kierzbuń, gm. Barczewo

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
24.09.2018 Mężczyzna 12.45 – 15.45 (3 godz.) 3
25.09.2018 Mężczyzna 09.00 – 12.00 (3 godz.)

Mężczyzna 12.00 – 15.00 (3 godz.)

Kobieta 16.00 – 19.00 (3 godz.)

9
26.09.2018 Kobieta 08.30 – 11.30 (3 godz.)

Kobieta 16.00 – 19.00 (3 godz.)

6
27.09.2018 Kobieta 08.30 – 11.30 (3 godz.) 3
28.09.2018 Mężczyzna 08.30 – 11.30 (3 godz.) 3
29.09.2018 Mężczyzna 11.45 – 14.45 (3 godz.) 3
30.09.2018