Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że w dniu 31.08.18 r. podpisało umowę na realizację usługi tj.: warsztatów treningu kompetencji wychowawczych dla uczestników i uczestniczek projektu pn.: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy–2″,  dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Odbiorcami w/w warsztatów  są osoby  w wieku 15 – 16 lat – 15 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Wykonawca usługi:

Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych Kinga Mickiewicz-Stopa

ul. Szosa Chełmińska 26/402 87-100 Toruń

Trener: Pani Izabela Prandota

 

Miejsce realizacji usługi:

 Olsztyńska Szkoła Biznesu, 10-701 Olsztyn, Aleja Warszawska 105, sala numer 2, I piętro.

Grupa I:

24.11.2018, g. 10.00-13.15 ,,Świadomość bycia rodzicem – obowiązki i wyzwania”

25.11.2018, g. 10.00-13.15  ,,Rola matki i ojca – zasady podziału obowiązków”

23.02.2019, g. 10.00-13.15 ,,Rozwój psychofizyczny dziecka – podstawowe informacje”

24.02.2019, g. 10.00-13.15 ,,Umiejętność radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci przy pomocy nowych metod wychowawczych”

Grupa II

24.11.2018, g. 13.30-16.45 ,,Świadomość bycia rodzicem – obowiązki i wyzwania”

25.11.2018, g. 13.30-16.45  ,,Rola matki i ojca – zasady podziału obowiązków”

23.02.2019, g. 13.30-16.45 ,,Rozwój psychofizyczny dziecka – podstawowe informacje”

24.02.2019, g. 13.30-16.45 ,,Umiejętność radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci przy pomocy nowych metod wychowawczych”