Organizator Anna Balińska-Misiun

,,OD NOVA” Usługi Psychologiczne i Coachingowe

Tytuł wsparcia

„Usługa wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych a także poradnictwa specjalistycznego dostosowanego na podstawie indywidualnej diagnozy osoby” w ramach projektu: ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy-2”

Data i miejsce wsparcia 27.08.2018 Olsztyn

28.08.2018 Olsztyn

29.08.2018 Olsztyn

30.08.2018 Olsztyn

 INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji Osoby/czas trwania Liczba godzin
27.08.2018 Kobieta 15.30 – 17.00 (1,5 godz.)

Kobieta 17.00 – 18.30 (1,5 godz.)

3
28.08.2018 Kobieta 15.30 – 17.00 (1,5 godz.)

Mężczyzna 17.00 – 18.30 (1,5 godz.)

3
29.08.2018 Kobieta 15.30 – 17.00 (1,5 godz.) 1,5
30.08.2018 Kobieta 8.30 – 10.00 (1,5 godz.) 1,5
31.08.2018