Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Cena oferty brutto

Część I

Cena oferty brutto

Część II

Cena oferty brutto

Część III

Cena oferty brutto

Część IV

1 Grupa CSW DELTA Sp. z o.o.

 ul. Kilińskiego 22M

27-400 Ostrowiec Św.

17 240
2 Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna

Centrum Kursów Psychologicznych

POSTERUS

ul. Kołłątaja 2A/2

33-110 Tczew

176 220 6 288
3 Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych

Kinga Mickiewicz- Stopa

ul. Szosa Chełmińska 26/402

87-100 Toruń

250 800 24 970 76 910
4 WIL-KAM Usługi Psychologiczne

Psycholog

Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10

10-296 Olsztyn

116 820
5 SPOTKANIE-Ośrodek Psychoedukacji

Karina Hanowska

ul. Boenigka 26 lok. 6

10-686 Olsztyn

16 900
6 Pracownia Psychologiczna

Danuta

Czerniewska-Maluchnik

Pl. Wolności 9

11-100 Lidzbark Warmiński

158 400

 

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokość:

  • Część I – 198 000 zł brutto,
  • Część II – 17 825 zł brutto,
  • Część III – 7 165 zł brutto,
  • Część IV – 61 995 zł brutto.