Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że w dniu 05.03.2018 r. podpisało umowę na realizację usługi tj.: warsztatów rozwoju osobistego dla uczestników i uczestniczek projektu pn.: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2”  dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Odbiorcami w/w warsztatów jest młodzież w wieku od 15 do 16 lat – 15 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Wykonawcą usługi jest Pani Kamila Kaliszewska-Siwek zam. w  Stawigudzie, e-mail: kamilapsycholog@gmail.com.

Miejsce realizacji usługi: ul. Boenigka 26 m. 6, Olsztyn 10-686

 Harmonogram usługi :

Grupa Data Godziny warsztatów Temat warsztatów Liczba

godzin

Wykonawca Miejsce realizacji zajęć
Grupa I 10. marca

2018

sobota

10.00 – 13.15 a) Komunikacja społeczna. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa II 10. marca

2018

sobota

14.30 – 17.45 a) Komunikacja społeczna. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa I 24. marca

2018

sobota

10.00 – 13.15 b) Motywacja. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa II 24. marca

2018

sobota

14.30 – 17.45 b) Motywacja. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa I 7. kwietnia

2018

sobota

10.00 – 13.15 c) Budowanie własnej wartości. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa II 7. kwietnia

2018

sobota

14.30 – 17.45 c) Budowanie własnej wartości. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa I 21. kwietnia

2018

sobota

10.00 – 13.15 d) Zasady savoir – vivre. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa II 21. kwietnia

2018

sobota

14.30 – 17.45 d) Zasady savoir – vivre. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa I 12. maja

2018

sobota

10.00 – 13.15 e) Radzenie sobie ze stresem. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa II 12. maja

2018

sobota

14.30 – 17.45 e) Radzenie sobie ze stresem. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa I 26. maja

2018

sobota

10.00 – 13.15 f) Umiejętność rozwiązywania konfliktów. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa II 26. maja

2018

sobota

14.30 – 17.45 f) Umiejętność rozwiązywania konfliktów. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa I 9. czerwca

2018

sobota

10.00 – 13.15 g) Zarządzanie czasem. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
Grupa II 9. czerwca

2018

sobota

14.30 – 17.45 g) Zarządzanie czasem. 4 Psycholog Kamila Kaliszewska-Siwek Olsztyn 10-686, ul.Boenigka 26 m.6
  Liczba godzin ogółem 56