Miejsce realizacji: Gmina Nidzica

Prowadzący: Mariola Koziarz

Termin:  Grudzień 2017

 

Lp. Data Godzina Forma wsparcia
1. 19.12.2017 16.00-19.00 Indywidualne spotkanie diagnostyczne z doradcą zawodowym
2. 20.12.2017 16.00-19.00 Indywidualne spotkanie diagnostyczne z doradcą zawodowym
3. 21.12.2017 16.00-19.00 Indywidualne spotkanie diagnostyczne z doradcą zawodowym
4.  27.12.2017 9.00-12.00 Indywidualne spotkanie diagnostyczne z doradcą zawodowym
5. 12.00-15.00 Indywidualne spotkanie diagnostyczne z doradcą zawodowym