W dniu 24 listopada w godzinach od 7.00 – 14.00 w ramach kampanii „Biała Wstążka” wspólnie z PCPR w Olsztynie bierze udział 12 gmin z Powiatu Olsztyńskiego.

W ramach PCPR działa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (z punktami w Dobrym Mieście, Biskupcu i Olsztynku liczba miejsc w punktach ogółem 7), gdzie osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać schronienie oraz zostaną objęte opieką psychologa i prawnika.

Realizowane są programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy. W 2017r takie programy odbyły się w Biskupcu, Barczewie, Dobrym Mieście, Jezioranach i Olsztynku. Udział w programach wzięło i ukończyło 120 osób w tym 23 kobiet i 97 mężczyzn.

Po raz pierwszy został przeprowadzony program psychologiczno-terapeutyczny w Olsztynku. Udział wzięło i ukończyło 12 osób (mężczyźni).

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (pl. Bema 5) znajduje się Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy. Do dyspozycji osób potrzebujących pomocy jest psycholog i prawnik. Prawnik przyjmuje w czwartki od godz. 15.00 do 17.45, psycholog w piątki od godz. 15.15 do 17.15, po wcześniejszym zapisie pod nr 89 544 38 00 lub 89 544 38 03. W roku bieżącym z takiej pomocy skorzystało 50 osób w tym niektóre kilkakrotnie.

Całodobowo działa też telefon interwencyjny 665 237 899.