Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że termin  przyjmowania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

MODUŁU II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

upływa 10 października 2017 roku, z tym że:

1) wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2016/2017 należy złożyć w terminie do 30 września 2017 r.,
2) wniosek dotyczący dofinansowania kosztów nauki roku akademickiego 2017/2018 należy złożyć w terminie od 4 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

Wnioski są przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5, lub za pośrednictwem poczty.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (pok.122) lub można je pobrać z naszej strony internetowej – zakładka Aktywny samorząd→Wnioski do pobrania.