Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że w zakładce Piecza Zastępcza → Informacje Ogólne zamieszczony został rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego działających na rzecz dziecka i rodziny. Przedstawiony wykaz jest rejestrem otwartym, zawiera informacje aktualnie znane pracownikom PCPR. W przypadku chęci uzupełnienia listy o kolejne pozycje, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 89 544 38 00 lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl.