W Powiecie Olsztyńskim w 2017 r. są realizowane programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy. Programy realizowane są w następujących gminach:

1. Olsztynek przy MOPS w Olsztynku ul. Świerczewskiego 19, osoby prowadzące Pani Grażyna Stupkiewicz i Pan Krzysztof Rubas tel. 89 519 44 16 (spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy od godz. 15.00).

2. Barczewo przy MOPS w Barczewie ul. Słowackiego 5, osoby prowadzące Pani Teresa Więckiewicz i Pan Andrzej Tankielun tel. 89 514 97 98 (spotkania odbywają się w poniedziałki od godz. 16.00).

3. Biskupiec przy Ośrodku Wsparcia Rodziny ul. Niepodległości 4, osoby prowadzące Pani Teresa Więckiewicz i Pan Andrzej Tankielun tel. 89 715 26 62 (spotkania odbywają się we wtorki od godz. 16.00).

4. Dobre Miasto przy MOPS w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 3, osoby prowadzące Pani Teresa Więckiewicz i Pan Andrzej Tankielun tel. 89 616 12 70 (spotkania odbywają się w środy od godz. 16.30).

5. Jeziorany przy MOPS w Jezioranach ul. Kajki 20, osoby prowadzące Pani Teresa Więckiewicz i Pan Andrzej Tankielun tel. 89 718 11 33 (spotkania odbywają się w soboty od godz. 10.00).