W dniu 03.04.2017 r. odbyło się piąte spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Olsztyńskiego, w której uczestniczył jeden rodzic zastępczy.
Tematem spotkania było funkcjonowanie podopiecznych w rodzinie zastępczej.
Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 8 maja 2017 r. o godz. 15.00.

Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.