Zespół Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

 

Zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: Jolanta Guszczanowska

Adres: ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztynek

Telefon: 089 519-26-13

Poczta e-mail: ksiegowosc@dddolsztynek.pl

 

Tu można pobrać wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego kliknij