Dom Dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku

Typ Placówki: interwencyjna

Dyrektor: Danuta Suchenek – Pikoluk

Kontakt:
ul. Sienkiewicza 26, lokal nr 1
11-015 Olsztynek
tel.: 089 5192613, 089 5194415
kom:  0519148272
fax.  089 5194414
e-mail: dyrektor@dddolsztynek.pl,   wychowawcy.zgoda@dddolsztynek.pl

Tu można pobrać wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego kliknij

 

 

Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku

Typ Placówki: socjalizacyjna

Dyrektor: Danuta Suchenek – Pikoluk

Kontakt:
ul. Sienkiewicza 26, lokal nr 2
11-015 Olsztynek
tel.: 089 5192613, 089 5194415
kom:  0519148272
fax.  089 5194414
e-mail: dyrektor@dddolsztynek.pl,   wychowawcy.podskrzydlami@dddolsztynek.pl

Tu można pobrać wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego kliknij

 

Dom dla Dzieci „Keja” w Biskupcu

Typ Placówki: socjalizacyjna

Dyrektor: Arkadiusz Paturej

Kontakt:
al. Broni 1C/30
11-300 Biskupiec
tel., fax.: 089 7152229
e-mail: domkeja1@wp.pl

Tu można pobrać wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego kliknij

 

Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach

Typ Placówki: socjalizacyjna

Dyrektor: Jolanta Guszczanowska

Kontakt:
ul. Krótka 2 Gryźliny,
11-034 Stawiguda
tel.: 089 5191824
fax.: 089 5193467
e-mail: dddgryzliny@gmail.pl

Tu można pobrać wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego kliknij