Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest Realizatorem programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków PFRON, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Zobacz jakie formy wsparcia obejmuje program w 2023 roku.

Czytaj dalej