Książki leżące na stole

Wspierająca Biblioteczka

Szanowni Państwo, przypominamy, że w siedzibie tutejszego Centrum funkcjonuje „WSPIERAJĄCA BIBLIOTECZKA”, której celem jest wsparcie pracowników Centrum oraz opiekunów zastępczych w codziennej pracy z rodzinami oraz dziećmi i młodzieżą, przebywającymi w pieczy zastępczej.

Czytaj dalej